Ansökan

Ansökningstider för provöversättningsstöd: 10 maj – 10 juni samt 1 augusti – 19 oktober 2020. Ansökningstid för översättarstöd: 1 augusti – 19 oktober 2020.  På sidorna översättarstöd respektive provöversättningsstöd hittar du information om vad som ska finnas med i ansökan.