Ansökan

Ansökningstider för provöversättningsstöd: 1 september – 31 oktober 2024.

Ansökningstid för översättarstöd: 1 september – 31 oktober 2024.

På sidorna översättarstöd respektive provöversättningsstöd hittar du information om vad som ska finnas med i ansökan.