Ansökan

Ansökningstider för provöversättningsstöd: Ansökningstiden för 2023 är ännu inte fastlagd.

Ansökningstid för översättarstöd: Ansökningstiden för 2023 är ännu inte fastlagd.

På sidorna översättarstöd respektive provöversättningsstöd hittar du information om vad som ska finnas med i ansökan.