Ansökan

Ansökningstider för provöversättningsstöd: 1 augusti 20 oktober 2021.

Ansökningstid för översättarstöd: 1 augusti 20 oktober 2021.

På sidorna översättarstöd respektive provöversättningsstöd hittar du information om vad som ska finnas med i ansökan.