Översättarstöd

Hur fungerar översättarstödet?
Översättarstödet avser översättning till svenska av manus/böcker (prosa, poesi, essä, dramatik, fakta, barn- och ungdomsböcker etc.) skrivna av författare/publicister på annat modersmål än svenska dock inte engelska, danska eller norska. Det går även att söka för publicering av e-bok. Stödet söks av bokförlag tillsammans med författare och ska gå till översättningsarbetet och inte till övriga kostnader vid bokproduktion. Författaren ska vara skriven i Västra Götaland. Samtliga parter (författare, översättaren och förlaget) ska vara skrivna i Sverige. Skribent som beviljats medel förbinder sig att medverka vid minst ett offentligt evenemang/presentation utan ytterligare ersättning än eventuella omkostnader.

Vem kan söka?
Stödet söks av bokförlag (registrerat bokförlag med dokumenterad utgivning) tillsammans med författare. Författaren ska vara skriven i Västra Götaland.

Vad ska ansökan bestå av?

  • En kort presentation av verket (inkl. originalmanusets omfattning), motiv för utgivning samt en provöversättning på minst 10 A4­sidor.
  • Översättarens meriter.
  • Författarens meriter.
  • Förlagets meritförteckningar.
  • En budget inkl. angivande av sökt belopp. Budgeten ska vara baserad på Sveriges författarförbunds rekommendationer för minimiarvoden samt verkets omfattning.
  • Kopia av undertecknat kontrakt mellan förlaget och författaren.
  • Kopia av undertecknat kontrakt mellan förlaget och översättaren.

Skicka din ansökan till: oversattarstod@forfattarcentrum.se

När kan jag söka?
1 augusti 20 oktober 2021.

Vem tar beslut?
Beslut om att bevilja stöd grundas på en bedömning av en oberoende jury bestående av tre framstående litteraturkännare. Här kan du läsa mer om juryn för 2019. 

När kommer besked?
Beslut sker en gång per år. Beslut om beviljade ansökningar meddelas senast under december 2021.

När redovisas medlen?
Verket ska publiceras senast två år efter beslut om medel.

Hur redovisas medlen?
Beviljade medel anses redovisade när Författarcentrum Väst mottagit tre exemplar av det publicerade verket.

Har du ytterligare frågor?
Gå vidare till vår vägledning med fler frågor och svar eller kontakta oss på oversattarstod@forfattarcentrum.se