Provöversättningsstöd

Hur fungerar provöversättningsstödet?
Utöver stöd till översättning av ett helt verk, går det även att söka provöversättningsstöd. Syftet med provöversättningarna är att göra det lättare för författare/skribenter att presentera sitt verk/sin text för potentiella förlag/redaktioner och därmed underlätta ansökan om översättarstöd för hela verket/texten.

Vem kan söka?
Författare som är skrivna i Västra Götaland och som skriver på annat modersmål än svenska. 

Vad krävs för att kunna ansöka? 

  • Att översättaren har yrkeserfarenhet.
  • Att översättaren har goda kunskaper i målspråket såväl som källspråket. Vi uppmuntrar samarbeten, t ex att översättaren arbetar tillsammans med författaren/skribenten eller en annan person som har källspråket som modersmål.
  • Att översättningen görs direkt från det språk som verket ursprungligen skrivits på.

Hur mycket kan jag söka?

Provöversättningsstödet söks för tio sidor text. Beloppet som går att söka är fastslaget till 10 000 kr inkl moms (F-skatt). Vid A-skatt gäller 7 610 kr (-30% skatt). Stödet betalas ut direkt till översättaren.

Vad ska ansökan bestå av?

  • Författarens/skribentens meriter i kort sammanfattning.
  • Översättarens meriter i kort sammanfattning.
  • En kort beskrivning av verket samt hur provöversättningen är tänkt att användas.
  • Tillstånd från rättighetshavaren att verket godkännes för översättning (t ex ett brev mellan författare och översättare).

Skicka din ansökan till: oversattarstod@forfattarcentrum.se

När kan jag söka?

1 september – 31 oktober 2024.

Hur bedöms ansökan?
Ansökan bedöms av två externa sakkunniga.

När kommer besked?
Beslut om beviljade ansökningar meddelas under december månad.

Hur går utbetalning till?
Stödet betalas ut efter att den färdiga provöversättningen skickats in till oss i elektronisk form (såvida inte översättningen brister i kvalitet). Skicka översättningen till: oversattarstod@forfattarcentrum.se

Har du ytterligare frågor?
Gå vidare till vår vägledning med fler frågor och svar eller kontakta oss på oversattarstod@forfattarcentrum.se