Provöversättningsstöd

Hur fungerar provöversättningsstödet?
Utöver stöd till översättning av ett helt verk, går det även att söka provöversättningsstöd. Syftet med provöversättningarna är att göra det lättare för författare att presentera sitt verk för potentiella förlag och därmed underlätta ansökan om översättarstöd för hela verket.

Vem kan söka?
Författare som är skrivna i Västra Götaland och som skriver på annat modersmål än svenska. 

Vad krävs för att kunna ansöka? 

  • Översättaren har yrkeserfarenhet.
  • Översättaren har goda kunskaper i målspråket, såväl kom källspråket. Vi uppmuntrar samarbeten, t ex att översättaren arbetar tillsammans med författaren eller en annan person som har källspråket som modersmål.
  • Översättningen görs från det språk som verket ursprungligen skrivits på.

Hur mycket kan jag söka?
Provöversättningsstödet söks för tio sidor prosa eller dikter i motsvarande omfattning. Beloppet som går att söka är fast: 10 000 kr inkl moms. (F-skatt). Vid A-skatt gäller 7610 kr (-30% skatt). Stödet betalas ut direkt till översättaren.

Stödet kan även sökas för ytterligare genrer som essä, dramatik, fakta, barn- och ungdomsböcker. Kontakta oss gärna om du är osäker på omfattning.

Vad ska ansökan bestå av?

  • Författarens meriter.
  • Översättarens meriter.
  • En kort beskrivning av verket samt hur provöversättningen ska användas.
  • Bekräftelse på att verket har tillåtelse att översättas från rättighetsinnehavaren. (T ex ett brev mellan författare och översättare).

Skicka din ansökan till: oversattarstod@forfattarcentrum.se

När kan jag söka?
Ansökningsperioden för 2022 är ännu ej fastställd.

När kommer besked?
Beslut sker minst en gång per år. Beslut om beviljade ansökningar meddelas senast under december 2022.

Hur går utbetalning till?
Stödet betalas ut efter att den färdiga provöversättningen skickats in till oss i elektronisk form (såvida inte översättningen brister i kvalitet). Skicka översättningen till: oversattarstod@forfattarcentrum.se

Har du ytterligare frågor?
Gå vidare till vår vägledning med fler frågor och svar eller kontakta oss på oversattarstod@forfattarcentrum.se