Vägledning

Vem kan söka?
Översättarstödet söks av bokförlag tillsammans med författare. Berättigad att söka är registrerat bokförlag med dokumenterad utgivning. Det går även att söka för publicering av e-bok. Författaren ska vara skriven i Västra Götaland.

Provöversättningsstödet söks av författare som är skrivna i Västra Götaland och som skriver på annat modersmål än svenska. Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss för guidning och rådgivning. Mejla dina frågor eller önskemål om personligt möte till: oversattarstod@forfattarcentrum.se

Jag har inget förlag – hur gör jag?
Om du har ett verk som du vill få översatt men inte har kontakt med ett förlag rekommenderar vi dig att ansöka om provöversättningsstöd. Syftet med provöversättningarna är att du lättare ska kunna presentera ditt verk för potentiella förlag. Genom din provöversättning hoppas vi att du ska kunna intressera ett förlag att söka översättarstöd tillsammans med under nästa sökomgång.

Hur går jag tillväga för att hitta en översättare?
På Översättarcentrums hemsida kan du enkelt söka efter översättare från ett stort antal språk: www.oversattarcentrum.se Hittar du ingen översättare med ditt språk, kontakta oss gärna så hjälper vi dig vidare.

Hur kan ett kontrakt mellan förlag och översättare vara utformat?
Vårt förslag är att använda detta formulär som är rekommenderat av Sveriges Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen: Avtal

Hur bedöms kvalitet?
Det är målspråket som först bedöms, d.v.s. texten som du skickar in på svenska. Därför är det viktigt att den text du skickar med ansökan är bearbetad och ger en rättvis bild av originalverkets litterära ton, och inte är en råöversättning eller ett utkast. Endast om den första bedömningen är positiv går vi vidare och anlitar en särskild språkgranskare för att läsa originalverket, samt bedöma översättningens kvalitet genom jämförelse.

Tips!
Om översättaren inte har vuxit upp med det svenska språket eller har motsvarande goda kunskaper, rekommenderas ett samarbete med en som har, då målspråket är avgörande för bedömning av kvalitet för översättarstödet, medan kvaliteten på originalverket som helhet är i huvudsak förläggarens ansvar.

Kan ett beslut överklagas?
Om du fått avslag och önskar överklaga, ta kontakt med oss inom två veckor efter mottaget beslut. I dialog kan vi komma fram till ett nästa steg.

Kan jag skicka in en ofullständig ansökan?
Ofullständiga ansökningar behandlas endast i särskilda fall, om ansökan har en tydlig motivering till varför den är inkomplett samt en plan för komplettering.

Kontakta oss gärna om du har andra frågor eller behöver hjälp!

Hedvig van Berlekom
E-post: oversattarstod@forfattarcentrum.se