Vägledning

Vem kan söka?
Översättarstödet söks av bokförlag/tidning/tidskrift tillsammans med författare/skribent. Berättigad att söka är registrerat bokförlag/tidning/tidskrift med dokumenterad utgivning. Det går även att söka för publicering av e-bok eller annan digital publicering. Författaren ska vara skriven i Västra Götaland.

Provöversättningsstödet söks av författare som är skrivna i Västra Götaland och som skriver på annat språk än svenska. Du är alltid välkommen att kontakta oss för guidning och rådgivning. Mejla dina frågor eller önskemål om personligt möte till: oversattarstod@forfattarcentrum.se

Jag har inget förlag/publikation – hur gör jag?
Om du har ett verk som du vill få översatt men inte har kontakt med ett förlag/tidning/tidskrift rekommenderar vi dig att ansöka om provöversättningsstöd. Syftet med provöversättningarna är att du lättare ska kunna presentera ditt verk för potentiella förlag/redaktioner. Genom din provöversättning hoppas vi att du ska kunna intressera ett förlag att söka översättarstöd tillsammans med under nästa sökomgång. Lägre krav ställs på provöversättningarna (jämfört med översättarstöd för helt verk) då det handlar om ett första steg mot publicering/presentation på svenska. 

Hur går jag tillväga för att hitta en översättare?
På Översättarcentrums hemsida kan du enkelt söka efter översättare från ett stort antal språk: www.oversattarcentrum.se Hittar du ingen översättare från ditt språk, kontakta oss gärna så hjälper vi dig vidare.

Hur kan ett kontrakt mellan förlag och översättare vara utformat?
Här kan du läsa mer: https://oversattarsektionen.se/for-oversattare/avtalsinformation

Hur bedöms kvalitet?
Det är målspråket som först bedöms, det vill säga texten som du skickar in på svenska. Därför är det viktigt att den text du skickar med ansökan är bearbetad och ger en rättvis och litterärt kvalitativ bild av originaltexten, och att det inte är fråga om en råöversättning eller ett utkast.  

Utgångspunkter för bedömning av kvalitet i skönlitterära verk är intensitet, originalitet, komplexitet och självständighet (i fråga om litterär form). När det gäller sakprosa beaktar vi förutom den litterära formen tillförlitlighet i sak, aktiv reflexion, argumentation, tillförande av ny kunskap, värdet som debattinlägg samt populärvetenskapliga kvaliteter. Vi finner stöd i Kulturrådets definitioner av dessa begrepp. Vi tar dock även hänsyn till verkets och författarens egen kontext. Om juryn anser att det behövs har Författarcentrum Väst möjlighet att anlita en särskild språkgranskare för att läsa originalverket, samt bedöma översättningens kvalitet genom jämförelse.

Bedömningen sker på olika sätt för översättarstöd (en oberoende jury bedömer) och provöversättningsstödet (bedöms av två externa lektörer som är sakkunniga på området). En beviljad provöversättning ska underlätta för författaren/skribenten att presentera sitt verk för förlag/redaktioner och därmed underlätta möjligheten att på sikt ansöka om översättarstöd för hela verket. Beviljat provöversättningsstöd är dock ingen garanti för att översättarstöd beviljas.

Kan jag skicka in en ofullständig ansökan?
Nej. Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp.

Projektansvarig: Maria Bouroncle
E-post: oversattarstod@forfattarcentrum.se