Om

Efter en paus under 2017 återinförs nu Västra Götalandsregionens översättarstöd och kulturnämnden utlyser 150 000 kr till fördelning under 2018.

Stödet inrättades på prov 2015 som en i Sverige unik satsning för att synliggöra invandrade författare och öka förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på dessa. 

Det regionala stödet omfattar 150 000 kr till fördelning under 2018 och ska gå till svensk översättning av litterära verk (prosa, poesi, essä, dramatik, fakta, barn- och ungdomsböcker). Författaren ska vara skriven i Västra Götaland. Stödet söks av bokförlag tillsammans med författare och ska gå till översättningsarbetet och inte till övriga kostnader vid bokproduktion. Förlagets intention ska vara att förlägga verket inom en överskådlig tid och själv ansvara för samtliga andra kostnader som uppstår i samband med utgivningen.

Utöver stöd till översättning av ett helt verk, går det även att söka provöversättningsstöd. Detta stöd infördes med syfte att göra det lättare för författare att presentera sitt verk för potentiella förlag och därmed underlätta ansökan om översättarstöd för hela verket.

Som grund för satsningen ligger en utredning kring hur invandrade författares situation ser ut i Västra Götaland. Författarcentrum Väst är den organisation som fått i uppdrag att administrera stödet.