Om

Västra Götalandsregionens översättarstöd ska gå till svensk översättning av litterära verk skrivna på annat modersmål än svenska.

Det unika stödet avser översättning till svenska av manus/böcker (prosa, poesi, essä, dramatik, fakta, barn- och ungdomsböcker etc.) skrivna av författare/publicister bosatta i Västra Götaland. Det gäller texter skrivna på annat modersmål än svenska – dock inte engelska, danska eller norska. Stödet söks av förlag och författare tillsammans och ska ge ökade möjligheter till synlighet för författare med invandrarbakgrund samt öka förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på författare som skriver på annat språk än svenska.

Utöver stöd till översättning av ett helt verk, går det även att söka provöversättningsstöd. Syftet med provöversättningarna är att göra det lättare för författare att presentera sitt verk för potentiella förlag och därmed underlätta möjligheten att på sikt ansöka om översättarstöd för hela verket. Provöversättningsstödet söks av författaren.

För båda stödformerna gäller att författaren ska vara skriven i Västra Götaland. Under 2021 finns 200 000 kr till fördelning, totalt för de båda stöden.


Ansökningsperiod för båda stödformerna: 1 augusti 20 oktober 2021.

Översättarstödet och provöversättningsstödet administreras av Författarcentrum Väst.

Kontaktperson: 
Hedvig van Berlekom
oversattarstod@forfattarcentrum.se