Om stöden

Västra Götalandsregionens översättarstöd ska gå till svensk översättning av litterära verk och texter skrivna på annat språk än svenska.

Det unika stödet avser översättning till svenska av manus/böcker (prosa, poesi, essä, kritik, reportage, dramatik, sakprosa, barn- och ungdomsböcker etc.) skrivna av författare/skribenter bosatta i Västra Götaland. Det gäller texter skrivna på annat språk än svenska – dock inte engelska. Stödet söks av förlag/tidning/tidskrift och författare/skribent tillsammans och ska ge ökade möjligheter till kvalificerad litterär översättning till svenska för författare med utländsk bakgrund, samt öka förlagens/tidningars/tidskrifters ekonomiska möjligheter att satsa på författare/skribenter som skriver på annat språk än svenska. Stödet kan inte sökas av hybridförlag där hela eller delar av bokprojektet finansieras av översättaren och/eller författaren själv/a.

Utöver stöd till översättning av ett helt verk/färdiga texter, går det även att söka provöversättningsstöd. Syftet med provöversättningarna är att göra det lättare för författare/skribenter att presentera sitt verk/sina texter för potentiella förlag/redaktioner och därmed underlätta möjligheten att på sikt ansöka om översättarstöd för hela verket/texten. Provöversättningsstödet söks av författaren.

För båda stödformerna gäller att författaren ska vara skriven i Västra Götaland. Under 2024 finns 200 000 kr till fördelning, totalt för de båda stöden.


Ansökningsperiod för båda stödformerna: 1 september – 31 oktober 2024.

Översättarstödet och provöversättningsstödet administreras av Författarcentrum Väst.

Kontaktperson: 
Maria Bouroncle
oversattarstod@forfattarcentrum.se